Ningbo Jiangdong Xinjimeizhi Trade Ltd Acme

B405 Room Derlook,No.315 Ningchuan Road
Yinzhou District , Ningbo City China
Local agent
Ningbo Jiangdong Xinjimeizhi Trade Ltd Acme